Circle made up of legs in plaster
Making the Visual Tactile

BrailleDots is een platform gericht op het onderzoeken en creëren van tactiele ontwerpen en het initiëren van projecten ter bevordering van het gebruik van braille.