BrailleDots is een platform gericht op het onderzoeken en creëren van tactiele ontwerpen en het initiëren van projecten ter bevordering van het gebruik van braille.